en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2010

Por. č.Zberateľská minca – námetDátum emisie
1Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Svetové dedičstvo UNESCO
Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
emitovaná
15. marca 2010
2Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Martin Kukučín – 150. výročie narodenia
emitovaná
3. mája 2010
3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
Ochrana prírody a krajiny – Národný park Poloniny
emitovaná
29. septembra 2010
4Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
Svetové dedičstvo UNESCO
Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
emitovaná
1. decembra 2010

Poznámka: V roku 2010 nebola vydaná žiadna pamätná dvojeurová minca