en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2011

Por. č.Pamätná/zberateľská minca – námetDátum emisie
1Pamätná dvojeurová minca
Vyšehradská skupina – 20. výročie vzniku
emitovaná
10. januára 2011
2Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Zoborské listiny – 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín
emitovaná
16. marca 2011
3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Memorandum národa slovenského – 150. výročie prijatia
emitovaná
17. máj 2011
4Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Ján Cikker – 100. výročie narodenia
emitovaná
20. júla 2011
5Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
Pamiatková rezervácia Trnava
emitovaná
27. septembra 2011
6Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
Nitrianske knieža Pribina – 1150. výročia úmrtia
emitovaná
7. decembra 2011