en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2013

Por. č.Pamätná/zberateľská minca – námetDátum emisie
1Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku
emitovaná
11. januára 2013
2Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
Pamiatková rezervácia Košice,
Košice – Európske hlavné mesto kultúry
emitovaná
25. februára 2013
3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia
emitovaná
24. mája 2013
4Pamätná dvojeurová minca
Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu – 1150. výročie
emitovaná
5. júla 2013
5Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Matica slovenská – 150. výročie založenia
emitovaná
2. augusta 2013
6Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Maximiliána
emitovaná
18. november 2013