en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2015

Por. č.Pamätná/zberateľská minca – námetDátum emisie
1Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Karpatské bukové pralesy
emitovaná
23.marca 2015
2Pamätná dvojeurová minca
Vlajka Európskej únie – 30. výročie
emitovaná
24. septembra 2015
3Pamätná dvojeurová minca
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
emitovaná
23. októbra 2015
4Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
emitovaná
23. októbra 2015
5Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Karpatské bukové pralesy.
emitovaná
3.decembra 2015

Oznámenie o vyradení striebornej zberateľskej euromince z emisného plánu NBS (100. výročie podpísania Clevelandskej dohody)