en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2016

Por. č.Pamätná/zberateľská minca – námetPredpokladaný
termín emisie
1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia
emitovaná
19. januára 2016
2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Pamiatková rezervácia Banská Bystrica
emitovaná
30. marca 2016
3Pamätná dvojeurová minca
Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
emitovaná
7. marca 2016
4Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie
emitovaná
17. mája 2016
5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
emitovaná
14. júna 2016
6Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia
emitovaná
21. októbra 2016
7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Ján Jessenius – 450. výročia narodenia
emitovaná
15. novembra 2016