en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2018

Por. č.Pamätná/zberateľská minca – námetPredpokladaný
termín emisie
1Pamätná dvojeurová minca
Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie
emitovaná
3. januára 2018
2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 25 eur
Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie
emitovaná
3. januára 2018
3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie
emitovaná
28. februára 2018
4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Adam František Kollár – 300. výročie narodenia
emitovaná
13. marca 2018
5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie
emitovaná
22. mája 2018
6Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia
emitovaná
10. júla 2018
7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
emitovaná
9. augusta 2018
8Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Vznik Československej republiky – 100. výročie
emitovaná
23. októbra 2018
9Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.
emitovaná
19. novembra 2018