en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2019

Por. č.Pamätná zberateľská minca – námetPredpokladaný
termín emisie
1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Zavedenie eura v Slovenskej republike – 10. výročie
emitovaná
8. januára 2019
2Pamätná dvojeurová minca
Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia
emitovaná
25. apríla 2019
3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia
emitovaná
25. apríla 2019
4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku
emitovaná
27. júna 2019
5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Michal Bosák – 150. výročie narodenia
emitovaná
10. októbra 2019
6Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie
emitovaná
5. novembra 2019
7Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Veľkomoravské knieža Mojmír I.
emitovaná
18. novembra 2019