en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2020

Por. č.Pamätná/zberateľská eurominca – námetPredpokladaný
termín emisie
1 Strieborná zberateľská euominca v nominálnej hodnote 10 eur
Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia
emitovaná
28. februára 2020
2 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia
emitovaná
30. marca 2020
3 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Maximilián Hell – 300. výročie narodenia
emitovaná
27. mája 2020
4 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Chránená krajinná oblasť Poľana
emitovaná
17. septembra 2020
5 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Štefan Banič – 150. výročie narodenia
emitovaná
13. októbra 2020
6 Pamätná dvojeurová minca
Vstup Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) – 20.výročie
emitovaná
11. novembra 2020
7 Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Nitrianske knieža Svätopluk II.
emitovaná
26. novembra 2020