en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2022

Por. č.Pamätná/zberateľská eurominca – námetPredpokladaný
termín emisie
1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Janko Kráľ – 200. výročie narodenia
emitovaná
15. marca 2022
2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Ľudmila Podjavorinská – 150. výročie narodenia
apríl
2022
3Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranskýjún
2022
4Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Erasmus program – 35. výročie
1. júl
2022
5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Chránená krajinná oblasť Kysuce
september
2022
6Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovidseptember
2022
7Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Zostrojenie prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe – 300. výročie
október
2022
8Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie
október
2022
9Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi – 220. výročie
november
2022
10Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa
november
2022

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku“ budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.

Emisný plán na rok 2022 je aktualizovaný ku dňu 24. 6. 2021. Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS bola z emisného plánu vyradená strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou „Razba jednokorunovej mince – 100. výročie“.