en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2022

Por. č.Pamätná/zberateľská eurominca – námetPredpokladaný
termín emisie
1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Janko Kráľ – 200. výročie narodenia
emitovaná
15. marca 2022
2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Ľudmila Podjavorinská – 150. výročie narodenia
emitovaná
21. apríla 2022
3Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranskýemitovaná
1. júna 2022
4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Chránená krajinná oblasť Kysuce
emitovaná
22. júna 2022
5Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Erasmus program – 35. výročie
emitovaná
1. júla 2022
6Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa
emitovaná
20. júla 2022
7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie
emitovaná
8. augusta 2022
8Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovidemitovaná
23. augusta 2022
9Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi – 220. výročie
emitovaná
20. septembra 2022
10Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Zostrojenie prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe – 300. výročie
emitovaná
5. októbra 2022

Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS bola z emisného plánu vyradená strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou „Razba jednokorunovej mince – 100. výročie“.