en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2023

Por. č.Pamätná/zberateľská eurominca – námetPredpokladaný
termín emisie
1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Krista Bendová – 100. výročie narodenia
január
2023
2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Viktor Kubal – 100. výročie narodenia
marec
2023
3Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Prvá transfúzia krvi na Slovensku – 100. výročie
marec
2023
4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava – 150. výročie
apríl
2023
5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Začiatok pravidelného vysielania československého rozhlasu – 100. výročie
máj
2023
6Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedýjún
2023
7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Chránená krajinná oblasť Vihorlat
september
2023
8Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čiernyseptember
2023
9Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Začiatok pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase
Viedeň – Bratislava – 200. výročie
október
2023
10Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Vznik Samovej ríše – 1400. výročie
november
2023

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku“ budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.