en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2024

Por. č.Pamätná/zberateľská eurominca – námetPredpokladaný
termín emisie
1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Ján Chryzostom Korec – 100. výročie narodenia
január
2024
2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Jozef Kroner – 100. výročie narodenia
marec
2024
3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Podanie Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom – 80. výročie
apríl
2024
4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Jozef Dekret Matejovie – 250. výročie narodenia
máj
2024
5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Fráter Cyprián z Červeného Kláštora – 300. výročie narodenia
jún
2024
6Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatýjúl
2024
7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
SNP – 80. výročie
august
2024
8Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach – 100. výročie založenia
september
2024
9Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlucháň hôrnyoktóber
2024
10Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Janko Jesenský – 150. výročie narodenia
november
2024
11Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – MODROTLAČ
december
2024

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku“ budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.