en en

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2025

Por. č.Pamätná/zberateľská eurominca – námetPredpokladaný
termín emisie
1Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR – Majstrovstvá Európy v hokeji – 100. výročie
január
2025
2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR – Majstrovstvá Európy v hokeji – 100. výročie
január
2025
3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku – 950. výročie založenia
marec
2025
4Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – orol kráľovskýmáj
2025
5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Pamiatková rezervácia Kežmarok
jún
2025
6Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
september
2025
7Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlavátka podunajskáseptember
2025
8Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Zavedenie zlatej mince – dukátu v Uhorsku – 700. výročie
november
2025

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku“ budú razené z mosadze MS63 s priemerom 34 mm a hmotnosťou 19,1 g.