en en

Výtvarné návrhy

Verejná anketa o výtvarných návrhoch na slovenské eurové mince
Vyberáme slovenské euro

Dvojkríž na trojvrší

1. Dvojkríž na trojvrší

Keltská minca Biatec

2. Keltská minca Biatec

Kríž z Veľkej Mače

3. Kríž z Veľkej Mače

Bratislavský hrad

4. Bratislavský hrad

Panenská veža hradu Devín

5. Panenská veža hradu Devín

Spišský hrad

6. Spišský hrad

Kriváň

7. Kriváň

Madona s Ježiškom z Kremnice

8. Madona s Ježiškom z Kremnice

Madona s Ježiškom z hlavného oltára farského kostola v Levoči od Majstra Pavla

9. Madona s Ježiškom z hlavného oltára farského kostola v Levoči od Majstra Pavla

Sv. Cyril a sv. Metod

10. Sv. Cyril a sv. Metod