en en

Emisný plán pamätných mincí

Emisný plán pamätných mincí na rok 2008

Por. č. Pamätná minca – námet Predpokladaný
termín
emisie
1 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia
emitovaná
12. februára 2008
2 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 500 Sk
Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry
emitovaná
13. mája 2008
3 Pamätná zlatá minca nominálnej hodnoty 5000 Sk
Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Mateja II.
emitovaná
16. septembra 2008
4 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 1000 Sk
Rozlúčka so slovenskou korunou
emitovaná
1. decembra 2008

Emisný plán pamätných mincí na rok 2007

Por. č. Pamätná minca – námet Termín
emisie
1 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Jozef Maximilián Petzval – 200. výročie narodenia
9. januára 2007
2 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 500 Sk
Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie
15. mája 2007

Emisný plán pamätných mincí na rok 2006

Por. č. Pamätná minca – námet Termín
emisie
1 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 500 Sk
Ochrana prírody a krajiny – Národný park Muránska planina
30. marca 2006
2 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Karol Kuzmány – 200. výročie narodenia
26. septembra 2006
3 Pamätná zlatá minca nominálnej hodnoty 5 000 Sk
Veľkomoravský panovník Mojmír II.
21. novembra 2006

Emisný plán pamätných mincí na rok 2005

Por. č. Pamätná minca – námet Termín
emisie
1 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 500 Sk
Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras
31. marca 2005
2 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.
13. júla 2005
3 Pamätná zlatá minca nominálnej hodnoty 5 000 Sk
Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.
15. decembra 2005
4 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Podpísanie Bratislavského mieru po víťazstve vojsk Napoleona I. v bitke pri Slavkove – 200. výročie
23. decembra 2005

Emisný plán pamätných mincí na rok 2004

Por. č. Pamätná minca – námet Termín
emisie
1 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Wolfgang Kempelen – 200. výročie úmrtia
15. marca 2004
2 Pamätná bimetalová minca nominálnej hodnoty 10 000 Sk
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie
3. mája 2004
3 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie
3. mája 2004
4 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia
30. augusta 2004
5 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Ján Andrej Segner – 300. výročie narodenia
18. januára 2005
6 Pamätná zlatá minca nominálnej hodnoty 5 000 Sk
Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia
21. decembra 2004

Emisný plán pamätných mincí na rok 2003

Por. č. Pamätná minca – námet Termín
emisie
1 Pamätná bimetalová (Au, Pd) minca nominálnej hodnoty 10 000 Sk
vznik Slovenskej republiky – 10. výročie
16. decembra 2002
2 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 1 000 Sk
vznik Slovenskej republiky – 10. výročie
19. mája 2003
3 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Imrich Karvaš – 100. výročie narodenia
25. februára 2003
4 Pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Sk
Jozef Škultéty – 150. výročie narodenia
3. novembra 2003
Por. č. Pamätná minca – námet Termín
emisie
1 Súbor pamätných strieborných mincí obdĺžnikového tvaru s motívmi slovenských bankoviek:
20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk
19. decembra 2003