en en

Falzifikáty

Prehľad zadržaných falzifikátov

Podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike sa všetky falzifikáty domácej a zahraničnej meny (bankovky a mince) sústreďujú v Národnej banke Slovenska. Špecializované pracovisko oddelenie prípravy a analýzy platidiel spracováva na zadržané falzifikáty odborné posudky, ktoré slúžia pre ďalšiu prácu orgánov činných v trestnom konaní a pre informovanie bankového sektoru.

Prehľad zadržaných falzifikátov v členení podľa rokov

Prehľad zadržaných falzifikátov v členení podľa mien