en en

Miesta, na ktorých sú verejne prístupné na nahliadnutie všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní a informácie o ich hospodárení

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že miestom, na ktorom sú verejne prístupné na nahliadnutie všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní a informácie o ich hospodárení sú k 26. januáru 2016, pokiaľ ide o:

Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky

 • 1. AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky AEGON sú verejne prístupné k nahliadnutiu na webovom sídle www.aegon.sk Odkaz na príslušné internetové stránky:

http://www.aegon.sk/sk/Home/Zakaznicky-servis/Tlaciva-ku-zmluvam/Poistne-podmientky/

 • 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie na adrese Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 – ústredie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky životného a neživotného poistenia s výnimkou poistenia majetku a poistenia zodpovednosti právnických a fyzických osôb na Odbore manažmentu produktov, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poistenia majetku a poistenia zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb na Odbore firemných klientov.
 • 3. ČSOB Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na ústredí ČSOB Poisťovne, a.s., na adrese Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava, obchodných miestach ČSOB Poisťovne, a.s. a pobočkách ČSOB banky.

https://www.csob.sk/dolezite-dokumenty/obchodne-a-poistne-podmienky

 • 4. ERGO Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Apollo Business Center II, Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava.
 • 5. Generali Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovne Generali a poisťovní, ktorých je nástupcom, sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Taktiež sú zverejnené na internetovej stránke poisťovne http://www.generali.sk. Všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky odštepných závodov poisťovne sú k dispozícii pre Európsku cestovnú poisťovňu na adrese https://www.europska.sk/servis/poistne-podmienky, pre Genertel na adrese https://www.genertel.sk/klientska-zona/dokumenty-na-stiahnutie
 • 6. NN životná poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné v sídle spoločnosti na adrese Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava a na internetovej stránke poisťovne www.poistovna.nn.sk, časť Životné poistenie/Súbory na stiahnutie/Všeobecné a osobitné poistné podmienky, dostupné na adrese: https://poistovna.nn.sk/subory-stiahnutie/vseobecne-osobitne-poistne-podmienky/
 • 7. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie na všetkých pobočkách a obchodných miestach obchodnej spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. http://www.kpas.sk/pobocky-a-kontakty
 • 8. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sa nachádzajú na webovej stránke www.koop.sk v časti Poistné podmienky http://www.koop.sk/poistne-podmienky. Na vyžiadanie sú prístupné na pobočkách poisťovne.
 • 9. NOVIS Poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobité poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava.
 • 10. Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava. Všeobecné poistné podmienky pre individuálne poistených klientov sú prístupné aj na internetovej stránke www.bnpparibascardif.sk Podmienky týkajúce sa iba konkrétnych spolupracujúcich spoločností sú k dispozícií na ich predajných miestach.
 • 11. Poštová poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky pre aktuálne ponúkané všetky produkty sú verejne prístupné na nahliadnutie na internetovej stránke poisťovne www.postovapoistovna.sk v časti týkajúcej sa prísušných poistných produktov poisťovne a rovnako sú prístupné aj v sídle poisťovne na adrese Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava. Všeobecné poistné podmienky predávaných poistných produktov majú k dispozícií aj príslušní finanční sprostredkovatelia, ktorí ich na vyžiadanie môžu ponúknuť klientom resp. potenciálnym klientom priamo na obchodnom mieste.
 • 12. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group, všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v Obchodných miestach poisťovne, v ktorých sa predávajú jej produkty.
 • 13. Rapid life životná poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Garbiarska 2, 040 71, Košice a tiež na webovej stránke http://www.rapidlife.sk/index_new.php?artID=12
 • 14. Union poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú prístupné na kontaktných miestach poisťovne, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke http://www.union.sk/union-kontakty. V prípade produktov, ktoré je možné uzatvoriť cez internet, sú všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky prístupné na webovej stránke www.union.sk
 • 15. UNIQA poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú na vyžiadanie k dispozícii v pobočkách a obchodných miestach spoločnosti. Aktuálne platné všeobecné poistné podmienky sú verejne prístupné na nahliadnutie aj na internetovej stránke http://www.uniqa.sk/home/produkty/zzpoistne_podmienky/
 • 16. Wüstenrot poisťovňa, a.s., všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky sú pre vybrané produkty prístupné na internetovej stránke poisťovne http://www.wuestenrot.sk/sk/poistenie, do všetkých všeobecných a osobitných poistných podmienok je možné nahliadnuť aj v ktoromkoľvek Wüstenrot centre alebo Wüstenrot agentúre.

Informácie o hospodárení poisťovní

 • 1. AEGON Životná poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti AEGON sú verejne prístupné k nahliadnutiu na webovom sídle www.aegon.sk Odkaz na príslušné internetové stránky:

http://www.aegon.sk/sk/Home/O-nas/Aegon-Slovensko/Zivotna-poistovna/Vyrocne-spravy/

 • 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., informácie o hospodárení poisťovne sú na webovej stránke poisťovne www.allianzsp.sk/vyrocne-spravy
 • 3. ČSOB Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú prístupné na nahliadnutie na webovej stránke https://www.csob.sk/o-nas/poistovna#financne-informacie
 • 4. ERGO Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Apollo Business Center II, Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava a webovej stránke spoločnosti http://www.ergo.sk/spolocnost/prehlad/ergo-poistovna-as/vyrocna-sprava/
 • 5. Generali Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti v rozsahu výročnej správy sú zverejnené na stránke http://www.generali.sk/o-nas/vyrocne-spravy/
 • 6. NN životná poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú prístupné v sídle spoločnosti a tiež na internetovej stránke spoločnosti www.poistovna.nn.sk časť Tlačové centrum /Tlačové správy/Výročné správy, dostupné na adrese: https://www.nn.sk/tlacove-centrum/vyrocne-spravy/
 • 7. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, informácie o hospodárení poisťovne sú verejne prístupné na nahliadnutie v podobe výročnej správy na všetkých pobočkách a obchodných miestach obchodnej spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a tiež na internetovej stránke www.kpas.sk
 • 8. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group informácie týkajúce sa hospodárenia spoločnosti sú prístupné na internetovej stránke http://www.koop.sk/o-nas/vyrocne-spravy
 • 9. NOVIS Poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava.
 • 10. Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava a na internetovej stránke www.bnpparibascardif.sk v rozsahu Výročnej správy.
 • 11. Poštová poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na nahliadnutie na internetovej stránke poisťovne www.postovapoistovna.ak v časti praktické informácie/výročné správy na adrese http://postovapoistovna.sk/o-nas/vyrocne-spravy/
 • 12. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Vienna Insurance Group, informácie o hospodárení spoločnosti sú prístupné na webovej stránke poisťovne: http://www.pslsp.sk/vyrocne-spravy
 • 13. Rapid life životná poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na nahliadnutie v sídle spoločnosti na adrese Garbiarska 2, 040 71, Košice a tiež na webovej stránke http://www.rapidlife.sk/index_new.php?artID=18
 • 14. Union poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení spoločnosti sú verejne prístupné na webovej stránke http://www.union.sk/union-vyrocne-spravy
 • 15. UNIQA poisťovňa, a.s., informácie o hospodárení sú k dispozícii na vyžiadanie v sídle spoločnosti na adrese Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, výročné správy spoločnosť uverejňuje na webovej stránke poisťovne.

http://www.uniqa.sk/home/spolocnost/hospodarske_vysledky/

P o z n á m k a :

Podľa § 3 ods.1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú údaje o hospodárení v rozsahu výročných správ obsiahnuté aj v zbierke listín, ktorá sa nachádza na príslušnom registrovom súde. Na ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Zbierka listín je každému prístupná a každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nich nahliadať a vyhotovovať si z nich odpisy (§12 ods.1 citovaného zákona).

V súlade s platnou legislatívou sú účtovné závierky a výročné správy dostupné aj v registri účtovných závierok (ďalej len „register“) http://www.registeruz.sk. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.