en en

Mám otázku k výmazu z registra finančných agentov a poradcov


Návrh na výmaz z registra finančných agentov a poradcov za podriadených finančných agentov a viazaných finančných agentov (podriadené subjekty) je povinný podať ich navrhovateľ, t. j. spoločnosť, ktorá tieto osoby do registra navrhla zapísať a s ktorou má podriadený subjekt uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Národná banka Slovenska je oprávnená vymazať z registra podriadený subjekt len na základe návrhu jeho navrhovateľa.

V zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je navrhovateľ povinný podať návrh na zrušenie zápisu podriadeného subjektu do 30 dní odo dňa:

  1. doručenia žiadosti podriadeného subjektu o podanie návrhu na zrušenie zápisu v registri – v takom prípade sa platnosť zmluvy o spolupráci skončí najneskôr dňom zrušenia zápisu v registri

    alebo
  2. skončenia platnosti zmluvy o spolupráci medzi navrhovateľom a podriadeným subjektom.

Národná banka Slovenska zruší zápis podriadeného subjektu v registri do 10 dní odo dňa prijatia úplného návrhu na zrušenie zápisu.

V prípade otázok, ktoré sa týkajú výmazu z registra nás kontaktujte na: fap-register@nbs.sk.