en en

Písomné koncepcie

(Zverejnené 13.6.2016)

Akým spôsobom má poisťovňa naplniť ustanovenie § 64 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Je potrebné vypracovať a zverejniť písomnú koncepciu upravujúcu investovanie aktív kryjúcich technické rezervy alebo bude považované za dostatočné komunikovanie investičnej stratégie klientom v štatútoch fondov, poistných podmienkach prípadne vo formulároch o podmienkach poistných zmlúv?

V súlade s požiadavkou transparentnosti by stratégia poisťovne pri investovaní aktív kryjúcich technické rezervy mala byť k dispozícii klientom vo forme zverejnenej písomnej koncepcie. Zahŕňať by mala minimálne informácie o  aktívach kryjúcich technické rezervy, ktoré netvoria vlastný fond (povinnosť vo vzťahu k aktívam kryjúcim vlastný fond bude považovaná za splnenú zverejnením štatútu vlastného fondu). Vzhľadom na povinnosť zverejnenia písomnej koncepcie je prístupná už pred začiatkom kontraktačného procesu a nezávisle od neho. Jej obsahom by mali byť vybrané informácie z koncepcie riadenia investičného rizika, minimálne v rozsahu bodu 1.62. písm. a) usmernenia k systému správy a riadenia EIOPA-BoS-14/253 č. 25 podané jasným a zrozumiteľným spôsobom.

(Zverejnené pred 7.4.2016)

Aké písomné koncepcie musia poisťovne vypracovať v súlade s legislatívou SII?
Prehľad oblastí, ktoré si vyžadujú vypracovanie koncepcií, interných predpisov alebo musia byť inak zdokumentované, sú uvedené v prílohe.