en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA a ESMA z 21. marca 2018 č. EBA/GL/2017/12 a č. ESMA 71-99-598 o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 21. 3. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 30. júna 2018. EBA/GL/2012/06 sa rušia s účinnosťou od 30. júna 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint ESMA and EBA Guidelines of 26 September 2017 No EBA/GL/2017/12 and No ESMA 71-99-598on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU