en en

Účty zo zákona

Základný bankový produkt

Okrem bežných komerčne ponúkaných účtov má banka povinnosť ponúkať aj takzvané legislatívne účty, teda účty, ktoré vznikli v zmysle zákona. Základné parametra týchto účtov:

Základný bankový produktPlatobný účet so základnými funkciami
CenaBezplatnenajviac 3 EUR
Platobné službyvklady a výberybezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)vydanie jednej medzinárodnej platobnej kartyplatby vydanou kartouvklady a výberybezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)vydanie jednej medzinárodnej platobnej kartyplatby vydanou kartou
Kritériá na žiadateľaspotrebiteľ starší ako 18 rokovnemá zriadený účet (okrem vkladového účtu, vkladnej knižky alebo sporiaceho účtu)čistý mesačný príjem nižší ako 400 Eurspotrebiteľ s pobytom v EÚspotrebiteľ – žiadateľ o azylspotrebiteľ, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého nie je možné vyhostiťbez obmedzenia výšky príjmunemá zriadený platobný účet v banke, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu
Obmedzeniasuma prijatých finančných prostriedkov na účte nesmie prekročiť 5 600 EUR ročnenesmiete si zriadiť iný platobný účetzákaz zriadiť iný platobný účet, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu