en en

Upozornenia ESMA

Všetky upozornenia pre investorov zverejnené na webovom sídle ESMA nájdete tu

Do pozornosti investorov dávame najmä tieto varovania:

Nástrahy online investovania

Obchodovanie s devízami (forex)