en en

20220117-01

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Subjekt:NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.
Číslo rozhodnutia:č. z.:100-000-326-264; č. sp.: NBS1-000-064-454
Dátum vydania rozhodnutia:14.1.2022
Dátum vykonateľnosti rozhodnutia:14. 01. 2022 v III. časti výroku rozhodnutia
01. 02. 2022 v I. časti výroku rozhodnutia
16. 03. 2022 v II. časti výroku rozhodnutia
Oblasť rozhodnutia:poisťovníctvo
Typ rozhodnutia:sankčné

Textová časť:

NOVIS_Rozhodnutie_o_uložení_sankcie_100-000-326-264_SK_20220316.pdf [.pdf, 252.5 kB]

Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok (nie je právoplatné). Bez ohľadu na podaný opravný prostriedok, rozhodnutie musí byť dodržiavané (je vykonateľné) v lehotách uvedených vo výroku rozhodnutia, podľa § 25 ods. 4 v spojení s § 28 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom. Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu vykonateľnej časti výroku.

NOVIS_Rozhodnutie_o_uložení_sankcie_100-000-326-264_EN_20220316.pdf [.pdf, 216.8 kB]

An appeal may be lodged against the decision (it is not final). Regardless the appeal, the decision must be complied with (it is enforceable) within the time limits set out in the operative part of the decision, according to Section 25(4) in conjunction with Section 28(3) of Act No 747/2004 on financial market supervision. The decision is published to the extent of its enforceable operative part.