en en

Finančná stabilita 2

Načítavanie…

 • Makroprudenciálny komentár – marec 2024
 • Čo stojí za oživením spotrebiteľských úverov?
  Trh spotrebiteľských úverov zaznamenal v uplynulom období výrazné oživenie. V roku 2023 produkcia nových úverov dokonca presiahla predkoronovú úroveň. Rizikové charakteristiky úverov sa však nezhoršujú. Za nárastom produkcie stojí najmä vyššia inflácia, ktorá ľudí motivuje urýchliť svoje nákupy. Prispieva aj finančná situácia domácností, ktorá sa začína opäť zlepšovať.
 • Makroprudenciálny komentár – december 2023
  Úverový trh sa stabilizoval. Ochladenie finančného cyklu pretrváva, do budúcna by sa však už nemalo výraznejšie prehlbovať. Ceny nehnuteľností klesajú miernejšie ako v úvode roka. Bankám sa z pohľadu zisku darí a mierne zvýšili aj kapitálovú primeranosť. Proticyklický kapitálový vankúš netreba meniť.
 • Správa o finančnej stabilite – november 2023
  Produkcia hypoték aj úverov podnikom sa v priebehu roka 2023 stabilizovala na mierne zníženej úrovni. Domácnosti aj podniky dokážu splácať úvery aj pri vyšších sadzbách. Kľúčovým faktorom však bude ekonomický vývoj. Bankový sektor zostáva odolný s dostatočnou mierou kapitálu aj likvidity.

Finančná stabilita 2

Čo je nové vo finančnej stabilite

 • Makroprudenciálny komentár – marec 2024
 • Čo stojí za oživením spotrebiteľských úverov?
  Trh spotrebiteľských úverov zaznamenal v uplynulom období výrazné oživenie. V roku 2023 produkcia nových úverov dokonca presiahla predkoronovú úroveň. Rizikové charakteristiky úverov sa však nezhoršujú. Za nárastom produkcie stojí najmä vyššia inflácia, ktorá ľudí motivuje urýchliť svoje nákupy. Prispieva aj finančná situácia domácností, ktorá sa začína opäť zlepšovať.
 • Makroprudenciálny komentár – december 2023
  Úverový trh sa stabilizoval. Ochladenie finančného cyklu pretrváva, do budúcna by sa však už nemalo výraznejšie prehlbovať. Ceny nehnuteľností klesajú miernejšie ako v úvode roka. Bankám sa z pohľadu zisku darí a mierne zvýšili aj kapitálovú primeranosť. Proticyklický kapitálový vankúš netreba meniť.
 • Správa o finančnej stabilite – november 2023
  Produkcia hypoték aj úverov podnikom sa v priebehu roka 2023 stabilizovala na mierne zníženej úrovni. Domácnosti aj podniky dokážu splácať úvery aj pri vyšších sadzbách. Kľúčovým faktorom však bude ekonomický vývoj. Bankový sektor zostáva odolný s dostatočnou mierou kapitálu aj likvidity.

Načítavanie…