en en

Vstup Slovenska do eurozóny 1.1.2009 a Prechod na euro a duálny hotovostný obeh

Tlačová konferencia Národnej banky Slovenska

dňa 1. januára 2009

Jana Kováčová, hovorkyňa NBS

Dámy a páni, vítam vás v Národnej banke Slovenska v tento prvý januárový deň nášho euro-roku. O prechode na euro o tejto noci v bankovom sektore vás dnes bude informovať guvernér Národnej banky Slovenska, pán Ivan Šramko, minister financií, pán Ján Počiatek, prezidentka Slovenskej bankovej asociácie, pani Regina Ovesny-Straka a na vaše otázky sú pripravení odpovedať aj predstavitelia najväčších bánk pôsobiacich na Slovensku. V tejto chvíli odovzdám slovo pánovi guvernérovi.

Ivan Šramko, guvernér NBS

Ďakujem pekne za slovo, dobré ráno, dovoľte mi poďakovať sa za to, že ste prijali pozvanie na tento náš dnešný brífing. Takisto mi dovoľte ešte raz zablahoželať všetkým našim spoluobčanom veľa šťastia a zdravia v tomto celom roku. Zároveň by som teda podal informáciu o tom, ako prebehla konverzia a zavedenie eura na Slovensku k dnešnému dátumu. Takže Slovenská republika dnes, 1. januára 2009, zaviedla spoločnú európsku menu euro. Konverzia všetkých systémov v bankovom sektore prebieha hladko a dosiaľ sa nevyskytli žiadne neštandardné situácie. Sieť bankomatov bola plne funkčná a schopná vydávať eurá už o 2:00 hod.. Z 2258 bankomatov na Slovensku bolo včera, 31. decembra, 99,7 % funkčných a vydávalo slovenské koruny. Postupná konverzia bankomatov na eurá prebiehala od 21:00 hod. do 2:00 hod. po polnoci. 28 % bankomatov bolo plne funkčných a schopných vydávať eurá minútu po polnoci, do 0:30 hod. bolo skonvertovaných 80 % bankomatov a do 2:00 hod. ráno 94 % bankomatov. V súčasnosti je skonvertovaných a schopných vydávať eurá minimálne 96 % bankomatov. Podobne aj sieť platobných terminálov bola dnes o 2:00 hod. ráno plne funkčná a v štandardnom režime. Na Slovensku je 32 107 platobných terminálov a domáce banky vydali 5,2 milióna platobných kariet, ktoré môžu v súčasnosti občania využívať na platby v eurách alebo na výber hotovosti. Klienti bánk môžu využiť časť pobočkovej siete bánk v dňoch 1. až 4. 1. 2009 najmä na hotovostnú výmenu korún za eurá. Z 1054 pobočiek bolo dnes, 1. januára 2009, otvorených pre klientov 45 % pobočiek a cez víkend 3. a 4. januára bude otvorených 32 % pobočiek. 2. január je bežným pracovným dňom a pobočky budú otvorené v štandardnom čase. Podľa prieskumu, ktorý dnes zverejnila Európska komisia, mala väčšina obyvateľov Slovenska k dispozícii eurovú hotovosť už dva dni pred zavedením eura. 49 % respondentov malo eurové bankovky a 60 % malo eurové mince. Občania získali eurové bankovky najčastejšie v zahraničí alebo výmenou v banke, mince získali najmä zo štartovacích balíčkov. 40 % obyvateľov Slovenskej republiky si zakúpilo štartovacie balíčky eurových mincí, ktorých predaj sa ukončil 31. 12. 2008. Národná banka Slovenska a banky predali spolu 1,32 mil. kusov štartovacích balíčkov. Národná banka si na prechod na euro zabezpečila 188 mil. kusov eurových bankoviek a 500 mil. kusov eurových mincí. Celkovo sa 16 bánk predzásobilo 51 mil. kusmi eurových bankoviek, najmä v hodnote 5 €, 10 € a 283 mil. kusmi eurových mincí. Takmer 14 000 klientov bánk využilo možnosť druhotného predzásobenia sa eurovými bankovkami a mincami. Obchody a podniky sa predzásobili vyše 14 mil. kusmi eurových bankoviek a 195 mil. kusmi eurových mincí, čo predstavuje 28 % prvotného predzásobenia pri bankovkách a 69 % pri minciach. Ďakujem pekne za pozornosť.

Ján Počiatek, minister financií Slovenskej republiky

Ja po týchto technických informáciách ešte by som sa rád vrátil predsa len k tomu a zvýraznil tento moment ako naozaj významný míľnik v histórii Slovenska, a veľmi dôležitá a dobrá správa pre občanov Slovenska, že sa nám podarilo naozaj úspešne vstúpiť do eurozóny ako šestnásta krajina. Pre mňa symbolicky – tá šestnástka ako moje šťastné číslo aj v tom, že sme jednak šestnásta krajina, slovenská koruna fungovala šestnásť rokov úspešne a teraz dúfam, že ešte dlhšie obdobie bude fungovať a slúžiť Slovensku euro. Tak, ako som si vypočul dnes ráno informácie, takže všetky základné systémy sú funkčné, takisto hlavné systémy štátu, ako sú Štátna pokladnica, rozpočtové softvéry a daňové softvéry fungujú, takže momentálne neevidujeme žiadny zásadný problém. Určite nejaké malé, skôr lokálne problémy budú, ktoré sa budú musieť riešiť, ale myslím si, že to chce len trpezlivosť. Takže verím, že celý tento prechod prebehne úspešne. Ďakujem.

Regina Ovesny-Straka, prezidentka Slovenskej bankovej asociácie

Ďakujem vám veľmi pekne, aj ja si chcem dovoliť – vám všetkým želám šťastlivý nový rok, všetkým občanom, aj vám. Áno, ako pán minister povedal, je to historický moment, chvalabohu všetko doteraz veľmi dobre fungovalo. Trošku sme aj hrdí ako bankári, musím povedať, lebo je to kus práce, čo sme urobili. Teraz nás čakajú ešte ďalšie dni náročnej práce, a by som chcela využiť tú príležitosť – aj poďakovať všetkým, ktorí dnes musia pracovať. A to nie sú len bankári v našich pobočkách a na ústrediach, to sú aj ľudia v podnikoch atď., ktorí zabezpečia, že zavedenie eura naozaj funguje a bude ďalej fungovať jemne a všetci budeme s tým spokojní. Je to historický moment a myslím si – máme veľké šťastie, že všetci máme teraz euro. Budeme to, myslím si, aj vychutnávať, lebo to nám dá stabilitu a to je veľmi dôležité aj na tento nový rok. Ďakujem vám veľmi pekne.

pani Novotná, TV Markíza

Ja sa chcem opýtať – v akom štádiu možno v tomto momente tá konverzia je, koľko to ešte potrvá, aby sa kompletne ukončila – čiže možno tiež tak ten percentuálny podiel. A pokiaľ fungujú aj hot-linky v bankách alebo aj na ministerstve – či sú nejaké sťažnosti alebo naopak s akými reakciami sa zatiaľ stretávate. Ďakujem.

Regina Ovesny-Straka, prezidentka Slovenskej bankovej asociácie

Tú percentuálnu sadzbu je ťažko povedať, musím sa priznať, lebo závisí to aj od veľkosti banky. Keď beriete väčšie banky, tam je veľa dát, ktoré musíte transferovať, to znamená – to je ešte začiatok. Malé banky, to som už počúvala, nejaké z tých menších bánk budú už hotové zajtra a pozajtra. To znamená – to je naozaj otázka koľko systémov má konkrétna banka a koľko dát. Ale všetci pracujú a čo som ja počula aj od kolegov, lebo sme spolu predtým – všetko funguje podľa plánu, to znamená – pravdepodobnosť, že 5. januára o ôsmej všetko bude, keď sa nič nestane. A čo sa týka sťažností alebo otázok – nič som nepočula, že by tam boli nejaké sťažnosti alebo nejaké problémy – normálne veci, že nejakí ľudia stratili kartu alebo bolo to kradnuté, ale to sú bežné veci, ktoré sa stávajú každý rok. To znamená – nič mimoriadne nie je. V pobočkách, čo som aj počula od kolegov, sme nemali veľa ľudí doteraz, možnože popoludní prídu, lebo ešte všetci sa musia relaxovať trošku, ale očakávame, že zajtra príde viac ľudí zmeniť slovenské koruny.

Jana Kováčová, hovorkyňa NBS

Ďakujem, ešte by chcela doplniť pani Milena Koreňová, ktorá je členka Bankovej rady a zároveň vedúca pracovného výboru pre banky a finančný sektor. Nech sa páči.

Milena Koreňová, členka Bankovej rady NBS

Ďakujem, ja by som rada poinformovala o platobných systémoch, ktoré od 1. 1. 2009 budú fungovať. Slovenská republika a celý bankový sektor, aj Národná banka, je napojená od dnešného dňa na európsky platobný systém Target2. Takisto je pripravený a otvorený náš retailový systém Euro-Sips. Ďalej by som rada informovala, že 31. 12. 2008 bolo v obehu už iba 77 mld. Sk. Na to isté obdobie minulého roka bolo v obehu raz toľko – okolo 134 mld. Sk. To znamená, že sa nám podarilo stiahnuť z obehu za veľmi krátky čas vďaka občanom a komerčným bankám veľké množstvo slovenskej koruny. Ďakujem.

Laco Brieda, aktualne.sk

Dobrý deň, ja by som mal len jednu otázku – kde sa ľudia môžu pýtať, resp. ak budú nejaké problémy – kde sa môžu informovať ako ich riešiť? Ďakujem.

Ivan Šramko, guvernér NBS

Ja si myslím, že sú známe linky, ktoré budú ďalej fungovať, či už na stránke euro.sk, či už v komerčných bankách alebo v Národnej banke. Takže tie štandardné cesty, ktoré sa aj doteraz do tohto dňa využívali na danie otázok alebo na nejaké iné informácie, budú normálne fungovať aj v tomto roku.

Lubomír Smatana, Český rozhlas

Mňa by len zaujímalo ako je rozvrstvených tých 77 mld., čo sú ešte stále v obehu – kde sú vlastne tie peniaze fyzicky, kde sa vyskytujú? Ďakujem.

Milena Koreňová, členka Bankovej rady NBS

Adresu asi ťažko povieme, ale normálne sú u občanov, normálne sú v peňažnom obehu, normálne sa používajú. My predpokladáme, že sa toto isté tempo sťahovania slovenskej koruny z obehu bude držať ešte nasledujúce dni a predpokladáme – tak, ako to bolo aj v iných krajinách, že za tie prvé dni toho duálneho obehu sa stiahne veľké percento, možnože až 90 % slovenskej koruny z obehu. Je to momentálne okolo – myslím, že presne viem aj povedať koľko kusov bankoviek, ak by vás to zaujímalo, ale myslím, že to nie je natoľko dôležité. Samozrejme, potom tie bankovky skončia v Národnej banke Slovenska a mince takisto, potom budú znehodnotené. Ďakujem.

Jana Kováčová, hovorkyňa NBS

Ak nie je nejaká ďalšia otázka, ešte vás poprosím chvíľočku zotrvať na svojich miestach.

Ivan Šramko, guvernér NBS

Takže ak mi dovolíte, ja by som len teda si dovolil zdvihnúť fľašu šampanského, teda pohár šampanského v tento historický okamih, kedy sa Slovensko nachádza v prvom dni svojho života v eurozóne. Chcel by som sa naozaj veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sú na tomto procese zúčastnení, všetkým našim kolegom v komerčných bankách, ktorí teda strávili tieto dni v práci a dovolil by som si zapriať veľa úspechov s eurom a veľa dobrej atmosféry – a pre našich občanov čo najskôr pozitívne skúsenosti s eurom. Takže – na zdravie a všetko dobré!

Jana Kováčová, hovorkyňa NBS

Ďakujeme pekne a teda prichádzame k poslednému bodu nášho brífingu a poprosím, aby ste urobili priestor pre fotografov a kameramanov a pán minister Ján Počiatek vyberie symbolicky eurá z bankomatu v dnešný deň.

…(výber z bankomatu, pozn. prep.)…

Jana Kováčová, hovorkyňa NBS

Ďakujeme pekne pánovi ministrovi a teda týmto sa náš brífing dnešný končí. Vďaka, dovidenia