Logo NBS
 
Analytický komentár

Analýza Rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026

Rozpočet verejnej správy nemá ambíciu výraznejšie znížiť jeden z historicky najvyšších deficitov verejných financií na Slovensku. Podľa odhadov NBS by dokonca malo dôjsť k medziročnému nárastu deficitu verejných financií o 0,8 % HDP. Vláda deklaruje cieľ deficitu na konci rozpočtovaného obdobia na úrovni 4 % HDP, no jeho dosiahnutie je postavené na dodatočnom prijatí nešpecifikovaných opatrení. Aj pri dosiahnutí tohto cieľa by verejný dlh mal postupne narastať a v roku 2026 presiahnuť hranicu 60 % HDP.

 
 
Ak si ďalej neželáte dostávať tieto notifikácie, môžete aktualizovať svoje nastavenie
alebo sa odhlásiť.
© Národná banka Slovenska
Facebook LinkedIn YouTube