Logo NBS
 
Verejné financie

Deficit verejného sektora sa prechodne vrátil pod 3 % HDP

Rok 2022 dopadol z hľadiska hospodárenia verejného sektora priaznivejšie než predpokladal rozpočet verejnej správy (RVS) a všetky relevantné inštitúcie vo svojich prognózach. Oživenie ekonomiky s výrazným nárastom daňových príjmov spolu s poklesom výdavkov na opatrenia súvisiace s koronakrízou mali za následok, že deficit verejného sektora dosiahol 2,0 % HDP a medziročne sa zlepšil až o 3,4 p. b. HDP. NBS však považuje toto zlepšenie za prechodné a pre tento rok očakáva opäť výraznejšie zhoršenie deficitu, najmä vplyvom opatrení (kompenzácie vysokých cien energií a podpora rodiny).

 
 
Ak si ďalej neželáte dostávať tieto notifikácie, môžete aktualizovať svoje nastavenie
alebo sa odhlásiť.
© Národná banka Slovenska
Facebook LinkedIn YouTube