Logo NBS
 

Pandemická pomoc, produktivita a finančná situácia podnikov

Covid-19 najviac zasiahol odvetvia s nízkou produktivitou, ktoré v prvom roku pandémie zaznamenali najväčší pokles produktivity. Viac produktívne podniky mali vyššiu pravdepodobnosť získať štátnu pomoc, ale s nižšou relatívnou veľkosťou v pomere k ich tržbám. Dlhodobo finančne neperspektívne podniky alebo upadajúce podniky získali zdroje v nižšom objeme a s nižšou pravdepodobnosťou. Celkový priaznivý vplyv opatrení na finančnú situáciu a produktivitu bol však relatívne nízky, najmä v porovnaní so silným negatívnym šokom spôsobeným pandémiou.

 
 
Ak si ďalej neželáte dostávať tieto notifikácie, môžete aktualizovať svoje nastavenie
alebo sa odhlásiť.
© Národná banka Slovenska
Facebook LinkedIn YouTube