Logo NBS
 
Správa o finančnej stabilite - november 2022

Zdrojom neistoty je kombinácia inflácie, rastúcich sadzieb, vojny a slabnúcej ekonomiky. To môže spôsobiť zhoršenie finančnej situácie časti podnikov a domácností ako aj štruktúry financovania sa bánk, ale zároveň aj zmierniť riziká spojené s rastom zadlženosti.

 
 
Ak si ďalej neželáte dostávať tieto notifikácie, môžete aktualizovať svoje nastavenie
alebo sa odhlásiť.
© Národná banka Slovenska
Facebook LinkedIn YouTube