Logo NBS
 
Verejné financie

Zhoršenie deficitu na Slovensku v kontraste s európskym trendom konsolidácie

V roku 2021 prišlo vo väčšine krajín EÚ ku konsolidácií verejných financií. Čiastočné ekonomické oživenie, spojené s nižšou potrebou bežných výdavkov viedlo k zlepšeniu bilancií verejných financií vo väčšine členských štátov. Medziročné zhoršenie deficitu pozorujeme len pri štyroch krajinách EÚ, medzi ktoré sa radí aj Slovensko. Deficit vo výške 6,2 % HDP z polovice tvorili výdavky na pandémiu COVID-19, pričom k jeho zhoršeniu prispeli aj vyššie mzdové výdavky. V porovnaní s rozpočtom verejných financií, ktorý cielil deficit na úroveň 7,4 % HDP, sme však skončili mierne lepšie. Vyššie daňové príjmy, spolu s úsporami na kapitálových výdavkoch a medzispotrebe tvorili základ pre prekonanie rozpočtového cieľa. Práve konsolidácia cez nižšie investície so sebou však na dlhodobom horizonte prináša riziká pre ekonomický rast. Verejný dlh dosiahol v roku 2021 63,1 % HDP, ťahaný najmä potrebou financovania rozpočtového schodku. Slabé čerpanie EÚ fondov, v porovnaní s rozpočtom verejných financií, spôsobilo najmä nižšie čerpan kapitálových výdavkov, najmä v sektore dopravy.

 
 
Ak si ďalej neželáte dostávať tieto notifikácie, môžete aktualizovať svoje nastavenie
alebo sa odhlásiť.
© Národná banka Slovenska
Facebook LinkedIn YouTube