en en

Zavedenie eura v SR

Slovensko prijalo euro 1. januára 2009 potom, ako Európska rada 8. júla 2008 schválila jeho vstup do eurozóny.

Predzásobenie Slovenska eurovou hotovosťou

Na zabezpečenie potrebného objemu hotovosti v novej mene bolo na Slovensko doručených spolu 188 miliónov eurových bankoviek a 500 miliónov eurových mincí. Keby sa všetky tieto bankovky poukladali vedľa seba, pokryli by plochu deväťkrát väčšiu ako Štrbské pleso. Keby sa poukladali do jedného radu, ich celková dĺžka by dosahovala 25 000 kilometrov, čo je 50-násobok vzdialenosti medzi Bratislavou a Európskou centrálnou bankou vo Frankfurte. Pokiaľ ide o mince, keby sa poukladali na seba, siahali by šesťkrát vyššie než najvyšší vrch Slovenska, Gerlachovský štít, ktorý meria 2 655 metrov. A keby sa tieto mince rozdelili rovným dielom medzi obyvateľov Slovenska, každý človek by dostal 96 mincí. Takýto objem hotovosti bol potrebný na pokrytie počiatočného dopytu a zabezpečenie zásob pre Národnú banku Slovenska.

Informačná eurokampaň

V rámci príprav na zavedenie eura zorganizovala Európska centrálna banka spolu s Národnou bankou Slovenska 300-dňovú informačnú kampaň, ktorá sa realizovala prostredníctvom priamych eurozásielok do všetkých domácností, 118 ďalších publikácií, televízie, rozhlasu a tlače, ako aj prostredníctvom rôznych hier a súťaží. Uskutočnilo sa aj niekoľko špeciálnych podujatí, napríklad konferencia o zavedení eura na Slovensku, na ktorej sa zúčastnili Jean-Claude Trichet, prezident Európskej centrálnej banky, a Joaquin Almunia, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti. Na poskytovanie aktuálnych informácií o eure bol spustený partnerský program, do ktorého boli zapojené ECB, Národná banka Slovenska a vybrané organizácie z verejného a súkromného sektora. Vďaka tomu boli banky, obchody, spoločnosti na prepravu cenín a výrobcovia zariadení na príjem a výdaj peňazí dobre pripravení a výrazne prispeli k hladkému zavedeniu nových bankoviek a mincí.

Slovenské eurové mince

O motívoch národných strán slovenských eurových mincí rozhodli ľudia v prieskume verejnej mienky, ktorý prebiehal od 12. do 20. novembra. Na minciach 1 € a 2 € je znázornený dvojkríž na trojvrší, ktorý navrhol Ivan Řehák. Mince s hodnotou 10, 20 a 50 centov zobrazujú Bratislavský hrad a štátny znak Slovenskej republiky. Tieto návrhy pochádzajú z dielne Jána Černaja and Pavla Károlyho.

Mince s hodnotou 1, 2 a 5 centov podľa návrhu Drahomíra Zobeka znázorňujú tatranský štít Kriváň, ktorý je symbolom zvrchovanosti slovenského národa. Vedeli ste, že slovenská dvojeurová minca získala v roku 2011 ocenenie „Best Trade Coin“ (najlepšia obehová minca) v rámci berlínskej súťaže, ktorú sponzorovalo vydavateľstvo Krause publications.