en en

Euro v slovenčine

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie v máji 2004 sa v slovenskom jazyku začalo čoraz frekventovanejšie používať slovo euro, ktoré označuje názov jednotného platidla v členských štátoch a ktoré od 1.1.2009 zaviedla aj Slovenská republika.

Slovo euro bolo kodifikované do slovenčiny, čo znamená, že sa má skloňovať. Ide o podstatné meno stredného rodu zakončené na samohlásku o, skloňujeme ho teda podľa vzoru mesto.

 

euro

 

singulár

plurál

nominatív (kto, čo)

euro

eurá

genitív (koho, čoho)

eura

eur

datív (komu, čomu)

euru

eurám

akuzatív (koho, čo)

euro

eurá

lokál (o kom, o čom)

eure

eurách

inštrumentál (s kým, s čím)

eurom

eurami

 


Základné kodifikačné príručky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV: Pravidlá slovenského pravopisu (porov. 3. vyd. z r. 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (porov. 4. vyd. z r. 2003) sú prístupné na internetovej stránke www.juls.savba.sk cez heslo Lingvistické zdroje.

Pri bežnej komunikácii, ako aj pri formálnom styku rozlišujeme medzi nasledovnými tvarmi:

  • euro – názov meny; všeobecné podstatné meno stredného rodu skloňované podľa vzoru mesto; píšeme ho s malým e na začiatku, pričom v iných jazykoch sa môžeme stretnúť aj s tvarom Euro, ktoré má na začiatku e veľké
  • EUR – kód platidla vytvorený z prvých troch písmen názvu podľa normy ISO 4217; vždy sa píše veľkými písmenami; tento tvar je ekvivalentný pre zápis SKK
  • 978 – medzinárodný numerický kód pre euro (obdoba medzinárodného numerického kódu „703″ pre slovenskú korunu, kódu „826″ pre britskú libru“ a kódu „840″ pre americký dolár)

Príklad, ako správne používať (skloňovať) slovo euro v bežnej reči v porovnaní so slovom koruna:

eurokoruna
jedno eurojedna koruna
dve eurádve koruny
päť eurpäť korún
sto eursto korún

Znak eura € sa na počítači píše súčasným stlačením kláves ľavý CTRL, ALT a písmena E alebo ALT Gr a písmena E.
Ďalšie zaujímavé informácie o používaní slova euro nájdete na stránke: http://publications.europa.eu/code/sk/sk-370303.htm