Falzifikáty

Prehľad zadržaných falzifikátov

Podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike sa všetky falzifikáty domácej a zahraničnej meny (bankovky a mince) sústreďujú v Národnej banke Slovenska. Špecializované pracovisko oddelenie prípravy a analýzy platidiel spracováva na zadržané falzifikáty odborné posudky, ktoré slúžia pre ďalšiu prácu orgánov činných v trestnom konaní a pre informovanie bankového sektoru.

Prehľad zadržaných falzifikátov v členení podľa rokov

2007            
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Prehľad zadržaných falzifikátov v členení podľa mien

ATS AUD BEF CAD CSK CZK DEM ESP
EUR FRF GBP GRD HUF CHF IEP ITL
NLG NOK PLN SEK SKK TRL USD YUD