Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06.05.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-286-734 k č.sp.: NBS1-000-058-836 11.05.2021
06.05.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-286-730 k č.sp.: NBS1-000-058-837 11.05.2021
30.04.2021

PARTNERS poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-285-695 k č.sp.: NBS1-000-054-367 11.05.2021
29.04.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-285-127 k č.sp.: NBS1-000-060-110 05.05.2021
27.04.2021

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-284-939 k č.sp.: NBS1-000-059-720 29.04.2021
26.04.2021

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-276-102 k č.sp.: NBS1-000-058-585 19.04.2021
23.04.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-284-388 k č.sp.: NBS1-000-059-993 23.04.2021
21.04.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-283-849 k č.sp.: NBS1-000-059-885 21.04.2021
19.04.2021

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-283-661 k č.sp.: NBS1-000-059-861 22.04.2021
16.04.2021 STABILITA, d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-283-361 k č.sp.: NBS1-000-058-875 26.04.2021
15.04.2021

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-282-399 k č.sp.: NBS1-000-058-947 20.04.2021
14.04.2021

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-281-506 k č.sp.: NBS1-000-058-887 16.04.2021
13.04.2021 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. č.z.:100-000-276-949 k č.sp.: NBS1-000-056-590 22.04.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-280-544 k č.sp.: NBS1-000-059-092 20.04.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-280-547 k č.sp.: NBS1-000-059-090 20.04.2021
12.04.2021

s Autoleasing SK, s.r.o.

č.z.: 100-000-281-955 k č.sp.: NBS1-000-059-069 04.05.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-282-407 k č.sp.: NBS1-000-059-192 04.05.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-282-414 k č.sp.: NBS1-000-059-193 04.05.2021
08.04.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-281-699 k č.sp.: NBS1-000-058-943 13.04.2021
08.04.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-281-494 k č.sp.: NBS1-000-057-562 13.04.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>