Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.10.2021

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-310-473 k č.sp.: NBS1-000-061-882 15.10.2021
11.10.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-309-610 k č.sp.: NBS1-000-063-604 14.10.2021
07.10.2021

FelixInvest, a.s.

č.z.: 100-000-307-279 k č.sp.: NBS1-000-064-381 07.10.2021
07.10.2021

FelixInvest, a.s.

č.z.: 100-000-307-284 k č.sp.: NBS1-000-064-382 07.10.2021
06.10.2021

ADIKIA s.r.o.

č.z.: 100-000-308-729 k č.sp.: NBS1-000-064-715 13.10.2021
05.10.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-307-760 k č.sp.: NBS1-000-062-899 07.10.2021
04.10.2021

Consulting-DD s.r.o.

č.z.: 100-000-308-086 k č.sp.: NBS1-000-063-086 12.10.2021
29.09.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-307-059 k č.sp.: NBS1-000-063-283 30.09.2021
22.09.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-306-332 k č.sp.: NBS1-000-063-551 30.09.2021
22.09.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-306-327 k č.sp.: NBS1-000-063-552 30.09.2021
21.09.2021

ADIKIA s.r.o.

č.z.: 100-000-305-209 k č.sp.: NBS1-000-063-957 22.09.2021
21.09.2021

UNIQA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-305-879 k č.sp.: NBS1-000-064-057 22.09.2021
21.09.2021

UNIQA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-305-874 k č.sp.: NBS1-000-064-032 22.09.2021
21.09.2021

Dr. Max Funding, s.r.o.

č.z.: 100-000-304-760 k č.sp.: NBS1-000-063-895 24.09.2021
21.09.2021

PROXENTA Fundraising s.r.o.

č.z.: 100-000-305-789 k č.sp.: NBS1-000-063-894 24.09.2021
20.09.2021

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-305-816 k č.sp.: NBS1-000-055-822 22.09.2021
20.09.2021

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-304-947 k č.sp.: NBS1-000-063-926 29.09.2021
20.09.2021

365.invest, správ. spol., a. s.

č.z.: 100-000-305-909 k č.sp.: NBS1-000-061-749 21.09.2021
16.09.2021

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a. s.

č.z.: 100-000-305-537 k č.sp.: NBS1-000-057-981 28.09.2021
14.09.2021

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-304-193 k č.sp.: NBS1-000-063-805 29.09.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>