Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
16.12.2010

Rapid life životná poisťovňa , a.s.

OPK-569-4/2010 20.01.2011
25.10.2010

Rapid life životná poisťovňa , a.s.

OPK-15912-3/2009 18.11.2010
26.09.2017 POHOTOVOSŤ, s.r.o. OLP-10/2016-S 03.10.2017
18.04.2016 Rapid life životná poisťovňa, a.s. OFS-4356/2016-1 07.05.2016
01.02.2016 POHOTOVOSŤ, s.r.o. OFS – 1087-2016 – 1 03.10.2017
08.09.2016

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

ODT-ODT- 10351/2016-1 12.09.2016
10.10.2016

PH-FINANCE s.r.o.

ODT-9998/2016-3 17.10.2016
16.04.2013 D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s. ODT-999/2013-6 03.05.2013
01.10.2015

MARMAS s. r. o.

ODT-9987/2015-1 05.10.2015
30.01.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-998/2013-1 31.01.2013
17.08.2016

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ODT-9977/2016-1 18.08.2016
17.08.2016

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ODT-9976/2016-1 18.08.2016
22.12.2014

UNION poisťovňa, a.s.

ODT-9975/2014-5 22.12.2014
10.01.2013 ABC Solutions, s. r. o. ODT-9964/2012-1 31.01.2013
04.03.2014 M Securities o.c.p., a.s. ODT-994/2014-2 26.03.2014
31.10.2014 General Advisory s.r.o. ODT-9924/2014-1 04.11.2014
18.08.2016

RM-S Market, o.c.p., a.s.

ODT-9910/2016-2 09.09.2016
18.08.2016

RM-S Market, o.c.p., a.s.

ODT-9910/2016-1 09.09.2016
20.02.2014 Tatra Asset Mangement, správ. spol., a.s. ODT-990/2014-1 21.02.2014
11.09.2013 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ODT-9898/2013-1 18.09.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>