Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
13.12.2021

Orange Finance s.r.o.

č.z.: 100-000-321-305 k č.sp.: NBS1-000-066-894 04.01.2022
15.12.2021

VINÁRSTVO HABSBURG, a.s.

č.z.: 100-000-322-029 k č.sp.: NBS1-000-067-316 03.01.2022
07.12.2021

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-319-790 k č.sp.: NBS1-000-066-462 29.12.2021
07.12.2021

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-316-771 k č.sp.: NBS1-000-066-461 29.12.2021
08.12.2021

HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-320-216 k č.sp.: NBS1-000-056-304 29.12.2021
02.12.2021

365.bank, a. s.

č.z.: 100-000-319-039 k č.sp.: NBS1-000-066-687 28.12.2021
17.12.2021

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-322-579 k č.sp.: NBS1-000-067-115 27.12.2021
02.12.2021

Broker Institution, s.r.o.

č.z.: 100-000-319-339 k č.sp.: NBS1-000-065-330 23.12.2021
02.12.2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-317-395 k č.sp.: NBS1-000-062-193 23.12.2021
20.12.2021

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

č.z.: 100-000-321-365 k č.sp.: NBS1-000-056-725 22.12.2021
21.12.2021

SAB o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-322-507 k č.sp.: NBS1-000-063-050 22.12.2021
21.12.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-322-407 k č.sp.: NBS1-000-065-967 21.12.2021
08.12.2021

iRocks a. s.

č.z.: 100-000-320-333 k č.sp.: NBS1-000-065-199 21.12.2021
02.12.2021

Prime Tourist Resorts, a.s

č.z.: 100-000-318-198 k č.sp.: NBS1-000-066-627 20.12.2021
08.12.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-319-350 k č.sp.: NBS1-000-065-589 20.12.2021
14.12.2021

CS Apparel Group a.s.

č.z.: 100-000-320-628 k č.sp.: NBS1-000-067-041 20.12.2021
08.12.2021

Welltis, s.r.o.

č.z.: 100-000-320-376 k č.sp.: NBS1-000-066-423 17.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-025 k č.sp.: NBS1-000-064-691 16.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-056 k č.sp.: NBS1-000-064-689 16.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-048 k č.sp.: NBS1-000-064-688 16.12.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>