Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
21.12.2021

SAB o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-322-507 k č.sp.: NBS1-000-063-050 22.12.2021
21.12.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-322-407 k č.sp.: NBS1-000-065-967 21.12.2021
20.12.2021

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

č.z.: 100-000-321-365 k č.sp.: NBS1-000-056-725 22.12.2021
17.12.2021

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-322-579 k č.sp.: NBS1-000-067-115 27.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-048 k č.sp.: NBS1-000-064-688 16.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-034 k č.sp.: NBS1-000-064-690 16.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-025 k č.sp.: NBS1-000-064-691 16.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-056 k č.sp.: NBS1-000-064-689 16.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-020 k č.sp.: NBS1-000-064-687 16.12.2021
15.12.2021

VINÁRSTVO HABSBURG, a.s.

č.z.: 100-000-322-029 k č.sp.: NBS1-000-067-316 03.01.2022
15.12.2021 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group č.z.: 100-000-321-928 k č.sp.: NBS1-000-062-440 16.12.2021
15.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group č.z.: 100-000-322-202 k č.sp.: NBS1-000-063-321 16.12.2021
14.12.2021

CS Apparel Group a.s.

č.z.: 100-000-320-628 k č.sp.: NBS1-000-067-041 20.12.2021
13.12.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-320-055 k č.sp.: NBS1-000-066-947 14.12.2021
13.12.2021

Orange Finance s.r.o.

č.z.: 100-000-321-305 k č.sp.: NBS1-000-066-894 04.01.2022
13.12.2021

BENCONT COLLECTION a.s.

č.z.: 100-000-319-503 k č.sp.: NBS1-000-066-855 15.12.2021
08.12.2021

Lucron Finance 2, s.r.o.

č.z.: 100-000-320-090 k č.sp.: NBS1-000-066-953 09.12.2021
08.12.2021

CC Omikron s.r.o.

č.z.: 100-000-320-099 k č.sp.: NBS1-000-066-954 09.12.2021
08.12.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-319-350 k č.sp.: NBS1-000-065-589 20.12.2021
08.12.2021

Welltis, s.r.o.

č.z.: 100-000-320-376 k č.sp.: NBS1-000-066-423 17.12.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>