Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.03.2013 Tatrabanka, a.s. ODT-2598/2013-1 14.03.2013
08.03.2013 Poštová banka, a. s. ODB-2400/2013 15.03.2013
11.03.2013 Zupe s.r.o. ODT-1668/2013-1 15.03.2013
14.03.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ODT-2219/2013-1 19.03.2013
22.02.2013 Walid s.r.o. ODT-13529/2012-1 19.03.2013
08.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2623-2/ 2013 19.03.2013
08.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2623-1/ 2013 19.03.2013
18.03.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-2917/2013-1 19.03.2013
19.03.2013 Sberbank Slovensko, a.s. ODT-2902/2013-1 20.03.2013
14.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-2213-1/2013 20.03.2013
27.02.2013 MOF INVEST a.s. ODT-2063/2013 20.03.2013
06.03.2013 Mory spol. s r.o. ODT-2177/2013-1 20.03.2013
08.03.2013 Sympatia Financie, o.c.p., a.s. ODT-12127/2012-1 22.03.2013
04.03.2013 BRIGHT INVESTMENT GROUP s.r.o. ODT-2331/2013 25.03.2013
22.03.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-3117/2013-1 26.03.2013
22.03.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-3118/2013-1 26.03.2013
22.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-3256/2013-1 26.03.2013
22.03.2013 Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-2845/2013-1 26.03.2013
18.03.2013 BROKER HOUSE s.r.o. ODT-2656/2013-1 28.03.2013
13.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-13506/2012 02.04.2013
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>