Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-278-965 k č.sp.: NBS1-000-058-404 10.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-278-952 k č.sp.: NBS1-000-058-403 10.04.2021
18.03.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-278-772 k č.sp.: NBS1-000-058-911 25.03.2021
18.03.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-278-775 k č.sp.: NBS1-000-058-913 25.03.2021
17.03.2021

Arthemys s. r. o.

č.z.: 100-000-278-472 k č.sp.: NBS1-000-058-325 14.04.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-734 k č.sp.: NBS1-000-058-905 15.04.2021
16.03.2021

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-277-469 k č.sp.: NBS1-000-058-643 08.04.2021
16.03.2021

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-277-361 k č.sp.: NBS1-000-058-616 09.04.2021
16.03.2021

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-277-468 k č.sp.: NBS1-000-058-616 09.04.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-738 k č.sp.: NBS1-000-058-906 29.03.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-734 k č.sp.: NBS1-000-058-905 15.04.2021
11.03.2021

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

č.z.: 100-000-276-255 k č.sp.: NBS1-000-058-386 12.03.2021
11.03.2021

KBC Bank NV

č.z.: 100-000-276-251 k č.sp.: NBS1-000-058-385 30.03.2021
11.03.2021

PROXENTA Private Equity, s.r.o.

č.z.: 100-000-276-984 k č.sp.: NBS1-000-048-719 07.04.2021
11.03.2021

PROXENTA Invest s.r.o.

č.z.: 100-000-276-985 k č.sp.: NBS1-000-048-720 14.04.2021
11.03.2021 PROXENTA Private Equity, s. r. o., PROXENTA Invest s. r. o. č. z. 100-000-276-986 k č.sp.: NBS1-000-048-721 14.04.2021
10.03.2021

InsurePlus a.s.

č.z.: 100-000-277-444 k č.sp.: NBS1-000-057-557 17.03.2021
10.03.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-276-356 k č.sp.: NBS1-000-058-401 12.03.2021
10.03.2021

Across Private Investments, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-276-942 k č.sp.: NBS1-000-057-447 30.03.2021
09.03.2021

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.z.: 100-000-276-891 k č.sp.: NBS1-000-058-522 12.03.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>