Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06.07.2016

Československá obchodná banka, a.s.

ODT-8246/2016-1 06.07.2016
20.07.2016

DELUVIS s.r.o.

ODT-8243/2016-1 09.08.2016
03.08.2015

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-8233/2015-1 07.08.2015
03.09.2015

NOVIS Poisťovňa a.s.

ODT-8223/2015-4 07.09.2015
19.07.2013 AUTO DISKONT s.r.o. ODT-8218/2013 22.07.2013
19.08.2014 M Securities o.c.p., a.s. ODT-8186/2014-1 22.08.2014
20.04.2014 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ODT-8142/2014 05.09.2014
04.08.2014 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-8141/2014-1 05.08.2014
10.09.2015

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

ODT-8067/2015-5 01.10.2015
21.07.2015

AFA Consulting s.r.o.

ODT-8056/2015-1 22.07.2015
01.08.2013 Poista s.r.o. ODT-8043/2013 12.08.2013
30.09.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-8036/2013-1 02.10.2013
20.11.2014

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

ODT-8029/2014-2 01.12.2014
19.08.2014 IKON partner, s.r.o. ODT-8028/2014-1 19.08.2014
08.07.2016

Auto Poradca, s.r.o.

ODT-8022/2016-1 03.08.2016
25.10.2016

Orbis Fin, s.r.o.

ODT-8021/2016-4 27.10.2016
06.05.2014 Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. ODT-8015/2013-4 30.05.2014
15.07.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-8011/2013-1 16.07.2013
19.08.2014 Global Finance, a.s. ODT-8002/2014-1 19.08.2014
19.08.2014 GGFS s.r.o. ODT-8001/2014-1 19.08.2014
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>