Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.06.2021

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-294-196 k č.sp.: NBS1-000-061-373 30.06.2021
27.06.2021

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-294-182 k č.sp.: NBS1-000-061-374 30.06.2021
21.06.2021 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. č.z.: 100-000-293-318 k č.sp.: NBS1-000-061-006 30.06.2021
28.05.2021 AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. č. z.: 100-000-290-123 k č. sp.: NBS1-000-052-020 30.06.2021
28.06.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-294-253 k č.sp.: NBS1-000-061-953 29.06.2021
28.06.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-294-113 k č.sp.: .: NBS1-000-059-823 29.06.2021
28.06.2021

Social Financing SK, s. r. o.

č.z.: 100-000-293-901 k č.sp.: NBS1-000-061-924 29.06.2021
31.05.2021

VAB, s.r.o.

č.z.: 100-000-289-712 k č.sp.: NBS1-000-055-576 29.06.2021
23.06.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-293-399 k č.sp.: NBS1-000-061-495 28.06.2021
23.06.2021

Poistenie úvery s.r.o.

č.z.: 100-000-293-672 k č.sp.: NBS1-000-061-463 28.06.2021
23.06.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: NBS1-000-061-736 k č.sp.: 100-000-292-863 28.06.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-763 k č.sp.: NBS1-000-061-870 25.06.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-760 k č.sp.: NBS1-000-061-869 25.06.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-770 k č.sp.: NBS1-000-061-868 25.06.2021
21.06.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-293-270 k č.sp.: NBS1-000-060-372 24.06.2021
31.05.2021

TotalMoney s.r.o.

č.z.: 100-000-289-711 k č.sp.: NBS1-000-055-575 24.06.2021
31.05.2021

AUTO BV s.r.o.

č.z.: 100-000-290-135 k č.sp.: NBS1-000-055-629 23.06.2021
02.06.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-290-291 k č.sp.: NBS1-000-058-571 23.06.2021
02.06.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-290-288 k č.sp.: NBS1-000-058-572 23.06.2021
14.06.2021

POISTISA, s.r.o.

č.z.: 100-000-292-268 k č.sp.: NBS1-000-061-168 21.06.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>