Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
27.06.2021

International Investment Platform, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-294-182 k č.sp.: NBS1-000-061-374 30.06.2021
23.06.2021

Poistenie úvery s.r.o.

č.z.: 100-000-293-672 k č.sp.: NBS1-000-061-463 28.06.2021
23.06.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: NBS1-000-061-736 k č.sp.: 100-000-292-863 28.06.2021
23.06.2021

Friendly Finance Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-292-261 k č.sp.: NBS1-000-061-744 14.07.2021
23.06.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-293-399 k č.sp.: NBS1-000-061-495 28.06.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-770 k č.sp.: NBS1-000-061-868 25.06.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-763 k č.sp.: NBS1-000-061-870 25.06.2021
23.06.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-293-760 k č.sp.: NBS1-000-061-869 25.06.2021
21.06.2021

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-293-270 k č.sp.: NBS1-000-060-372 24.06.2021
21.06.2021 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. č.z.: 100-000-293-318 k č.sp.: NBS1-000-061-006 30.06.2021
18.06.2021 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. č.z.: 100-000-292-947 k č.sp.: NBS1-000-061-281 18.06.2021
18.06.2021 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. č.z.: 100-000-292-948 k č.sp.: NBS1-000-061-283 18.06.2021
18.06.2021 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. č.z.: 100-000-292-949 k č.sp.: NBS1-000-061-280 18.06.2021
17.06.2021

HABERL Consulting, s.r.o.

č.z.: 100-000-292-961 k č.sp.: NBS1-0000-060-689 13.07.2021
16.06.2021

Švec poistenie a poradenstvo s.r.o.

č.z.: 100-000-292-364 k č.sp.: NBS1-000-060-967 15.07.2021
16.06.2021

HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o.

č.z.: 100-000-291-922 k č.sp.: NBS1-000-061-530 16.06.2021
15.06.2021

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

č.z.: 100-000-292-425 k č.sp.: NBS1-000-060-629 17.06.2021
15.06.2021

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

č.z.: 100-000-292-426 k č.sp.: NBS1-000-060-630 17.06.2021
14.06.2021

POISTISA, s.r.o.

č.z.: 100-000-292-268 k č.sp.: NBS1-000-061-168 21.06.2021
14.06.2021

Poštová poisťovňa, a. s.

č.z.: 100-000-292-234 k č.sp.: NBS1-000-057-126 14.06.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>