Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
30.03.2021 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 100-000-280-892 23.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-138 k č.sp.: NBS1-000-057-952 08.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-137 k č.sp.: NBS1-000-057-951 08.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-172 k č.sp.: NBS1-000-057-953 08.04.2021
29.03.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-279-685 k č.sp.: NBS1-000-058-311 13.04.2021
29.03.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-279-669 k č.sp.: NBS1-000-058-312 13.04.2021
29.03.2021

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-280-319 k č.sp.: NBS1-000-058-152 23.04.2021
29.03.2021

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-280-332 k č.sp.: NBS1-000-058-464 23.04.2021
29.03.2021

Intrum Slovakia s. r. o.

č.z.: 100-000-280-543 k č.sp.: NBS1-000-057-479 22.04.2021
25.03.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-280-103 k č.sp.: NBS1-000-058-471 30.03.2021
25.03.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-279-984 k č.sp.: NBS1-000-057-664 29.03.2021
24.03.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-279-546 k č.sp.: NBS1-000-059-084 29.03.2021
24.03.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-278-357 k č.sp.: NBS1-000-058-824 29.03.2021
22.03.2021

Exchange.sk, s. r. o.

č.z.: 100-000-279-447 k č.sp.: NBS1-000-058-048 27.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-277-879 k č.sp.: NBS1-000-058-380 10.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-277-703 k č.sp.: NBS1-000-058-381 10.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-278-965 k č.sp.: NBS1-000-058-404 10.04.2021
22.03.2021

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-278-952 k č.sp.: NBS1-000-058-403 10.04.2021
18.03.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-278-772 k č.sp.: NBS1-000-058-911 25.03.2021
18.03.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-278-775 k č.sp.: NBS1-000-058-913 25.03.2021
Zobraziť stránku: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>