Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-034 k č.sp.: NBS1-000-064-690 16.12.2021
16.12.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-309-020 k č.sp.: NBS1-000-064-687 16.12.2021
15.12.2021 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group č.z.: 100-000-321-928 k č.sp.: NBS1-000-062-440 16.12.2021
15.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group č.z.: 100-000-322-202 k č.sp.: NBS1-000-063-321 16.12.2021
23.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-317-123 k č.sp.: NBS1-000-066-360 15.12.2021
23.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-317-130 k č.sp.: NBS1-000-066-362 15.12.2021
13.12.2021

BENCONT COLLECTION a.s.

č.z.: 100-000-319-503 k č.sp.: NBS1-000-066-855 15.12.2021
13.12.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-320-055 k č.sp.: NBS1-000-066-947 14.12.2021
06.12.2021

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-319-743 k č.sp.: NBS1-000-066-832 13.12.2021
23.11.2021

24-pay, s.r.o.

č.z.: 100-000-316-929 k č.sp.: NBS1-000-066-365 10.12.2021
23.11.2021

24-pay, s.r.o.

č.z.: 100-000-316-926 k č.sp.: NBS1-000-066-366 10.12.2021
18.11.2021

JNP Finance, a.s.

č.z.: 100-000-316-676 k č.sp.: NBS1-000-062-724 10.12.2021
07.12.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-320-119 k č.sp.: NBS1-000-066-806 09.12.2021
08.12.2021

Lucron Finance 2, s.r.o.

č.z.: 100-000-320-090 k č.sp.: NBS1-000-066-953 09.12.2021
08.12.2021

CC Omikron s.r.o.

č.z.: 100-000-320-099 k č.sp.: NBS1-000-066-954 09.12.2021
08.11.2021

Poisti sa online, s.r.o.

č.z.: 100-000-314-854 k č.sp.: NBS1-000-314-854 09.12.2021
09.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-315-209 k č.sp.: NBS1-000-066-035 08.12.2021
03.12.2021

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-319-651 k č.sp.: NBS1-000-066-216 08.12.2021
30.11.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-318-809 k č.sp.: NBS1-000-066-361 06.12.2021
24.11.2021

DPS financial consulting, s.r.o.

č.z.: 100-000-317-638 k č.sp.: NBS1-000-065-827 02.12.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>