Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
09.11.2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.:100-000-069-849 k č.sp.: NBS1-000-016-288 16.11.2017
09.11.2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.:100-000-069-842 k č.sp.: NBS1-000-016-289 16.11.2017
19.01.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-14764/2015-3 20.01.2016
20.05.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-5146/2016-2 24.05.2016
20.05.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-5144/2016-2 24.05.2016
25.06.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.: 100-000-177-695 k č.sp.: NBS1-000-038-037 26.06.2019
03.06.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-173-876 k č.sp.: NBS1-000-037-446 05.06.2019
11.04.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-164-817 k č.sp.: NBS1-000-035-790 15.04.2019
10.01.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-147-124 k č.sp.: NBS1-000-030-089 17.01.2019
16.03.2016 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. ODB-1461/2016-3 18.03.2016
14.08.2015 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. ODB-7807/2015 17.08.2015
14.08.2015 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. ODB-7808/2015 17.08.2015
14.08.2015 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. ODB-7809/2015 17.08.2015
11.05.2015 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. ODB-3178/2015-1 15.05.2015
26.06.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-113-026 k č.sp.: NBS1-000-025-472 26.06.2018
25.10.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-133-370 k č.sp.: NBS1-000-029-058 05.11.2018
22.11.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-138-679 k č.sp.: NBS1-000-029-057 22.11.2018
22.11.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-138-687 k č.sp.: NBS1-000-029-056 22.11.2018
07.12.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-141-493 k č.sp.: NBS1-000-030-126 11.12.2018
05.11.2018 Wüstenrot poisťovňa, a.s. NBS1-000-022-669 28.11.2018
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>