Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.04.2013 KOREMA Golf, s. r. o. ODB-3272-1/2013 15.04.2013
10.04.2013 Sberbank Slovensko, a. s. ODB-3664/2013 18.04.2013
09.04.2013 Diners Club CS, s.r.o. ODB-3033-1/2013 11.04.2013
09.04.2013 Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-1519/2013-1 10.04.2013
08.04.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1407/2013-1 09.04.2013
08.04.2013 Pro Fin One a.s. ODT-3059/2013-1 12.04.2013
08.04.2013 PEMG-Slovakia s.r.o. ODT-2370/2013-1 02.05.2013
08.04.2013 Extern Automotive, s.r.o. ODT-1278/2013-1 06.05.2013
08.04.2013 Allfin s.r.o. ODT-3796/2013 10.04.2013
05.04.2013 Všeobecná úverová banka, a. s. ODB-3499/2013 11.04.2013
05.04.2013 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. ODB-3504/2013 10.04.2013
04.04.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-3110/2013-1 09.04.2013
03.04.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2620/2013 04.04.2013
02.04.2013 Király Kristián ODT-2805/2013-1 05.04.2013
28.03.2013 EWAMCo. ONE, družstvo ODT-3225/2013 22.04.2013
26.03.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-1997/2013-1 18.04.2013
25.03.2013 Royal Capital International a.s. ODT-2806/2013 08.04.2013
25.03.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-1646/2013-2 02.04.2013
22.03.2013 Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-2845/2013-1 26.03.2013
22.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-3256/2013-1 26.03.2013
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>