Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
11.03.2021

PROXENTA Invest s.r.o.

č.z.: 100-000-276-985 k č.sp.: NBS1-000-048-720 14.04.2021
11.03.2021 PROXENTA Private Equity, s. r. o., PROXENTA Invest s. r. o. č. z. 100-000-276-986 k č.sp.: NBS1-000-048-721 14.04.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-734 k č.sp.: NBS1-000-058-905 15.04.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-734 k č.sp.: NBS1-000-058-905 15.04.2021
14.04.2021

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-281-506 k č.sp.: NBS1-000-058-887 16.04.2021
26.04.2021

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-276-102 k č.sp.: NBS1-000-058-585 19.04.2021
15.04.2021

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-282-399 k č.sp.: NBS1-000-058-947 20.04.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-280-544 k č.sp.: NBS1-000-059-092 20.04.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-280-547 k č.sp.: NBS1-000-059-090 20.04.2021
21.04.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-283-849 k č.sp.: NBS1-000-059-885 21.04.2021
08.04.2021

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-277-483 k č.sp.: NBS1-000-058-644 21.04.2021
19.04.2021

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-283-661 k č.sp.: NBS1-000-059-861 22.04.2021
29.03.2021

Intrum Slovakia s. r. o.

č.z.: 100-000-280-543 k č.sp.: NBS1-000-057-479 22.04.2021
13.04.2021 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. č.z.:100-000-276-949 k č.sp.: NBS1-000-056-590 22.04.2021
30.03.2021 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 100-000-280-892 23.04.2021
23.04.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-284-388 k č.sp.: NBS1-000-059-993 23.04.2021
29.03.2021

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-280-319 k č.sp.: NBS1-000-058-152 23.04.2021
29.03.2021

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-280-332 k č.sp.: NBS1-000-058-464 23.04.2021
01.04.2021 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. č.z.: 100-000-281-123 k č.sp.: NBS1-000-056-880 24.04.2021
16.04.2021 STABILITA, d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-283-361 k č.sp.: NBS1-000-058-875 26.04.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>