Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
29.03.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-279-685 k č.sp.: NBS1-000-058-311 13.04.2021
29.03.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-279-669 k č.sp.: NBS1-000-058-312 13.04.2021
30.03.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-280-473 k č.sp.: NBS1-000-059-110 01.04.2021
30.03.2021 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 100-000-280-892 23.04.2021
31.03.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-281-019 k č.sp.: NBS1-000-059-254 14.04.2021
31.03.2021

Tatra banka, a.s.

č.z.: 100-000-280-823 k č.sp.: NBS1-000-059-326 06.04.2021
31.03.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-279-526 k č.sp.: NBS1-000-059-081 06.04.2021
01.04.2021 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. č.z.: 100-000-281-123 k č.sp.: NBS1-000-056-880 24.04.2021
08.04.2021

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-277-483 k č.sp.: NBS1-000-058-644 21.04.2021
08.04.2021

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-281-699 k č.sp.: NBS1-000-058-943 13.04.2021
08.04.2021

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-281-494 k č.sp.: NBS1-000-057-562 13.04.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-280-544 k č.sp.: NBS1-000-059-092 20.04.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-280-547 k č.sp.: NBS1-000-059-090 20.04.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-282-407 k č.sp.: NBS1-000-059-192 04.05.2021
12.04.2021

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-282-414 k č.sp.: NBS1-000-059-193 04.05.2021
12.04.2021

s Autoleasing SK, s.r.o.

č.z.: 100-000-281-955 k č.sp.: NBS1-000-059-069 04.05.2021
13.04.2021 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. č.z.:100-000-276-949 k č.sp.: NBS1-000-056-590 22.04.2021
14.04.2021

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-281-506 k č.sp.: NBS1-000-058-887 16.04.2021
15.04.2021

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-282-399 k č.sp.: NBS1-000-058-947 20.04.2021
16.04.2021 STABILITA, d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-283-361 k č.sp.: NBS1-000-058-875 26.04.2021
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>