Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-3/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-2/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241-1/ 2013 11.03.2013
01.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2241/2013 11.03.2013
20.05.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-13507-2/2012 20.05.2013
02.05.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-4412/2013 13.05.2013
03.04.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2620/2013 04.04.2013
17.04.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-11662-4/2013 19.04.2013
12.09.2013 UniCredit Bank Slovakia, a. s. ODT-10197-1/2013 13.09.2013
22.11.2013 UniCredit Bank Slovakia, a.s. ODT-13043/2013-1 25.11.2013
22.08.2013 UniCredit Bank Slovakia, a.s. ODT-9322/2013-1 23.08.2013
30.04.2013 UniCredit Bank Slovakia, a.s. ODT-4470/2013-1 03.05.2013
28.08.2015 UniCredit Leasing Slovakia a.s. ODB-5762/2015-9 28.08.2015
01.03.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.: 100-000-091-565 k č.sp.: NBS1-000-021-249 12.03.2018
01.03.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.: 100-000-091-351 k č.sp.: NBS1-000-021-250 12.03.2018
01.03.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.: 100-000-091-574 k č.sp.: NBS1-000-021-249 12.03.2018
29.06.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.: 100-000-113-005 k č.sp.: NBS1-000-025-803 19.07.2018
29.01.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č. z.: 100-000-150-557 k č. sp.: NBS1-000-031-985 30.01.2019
26.11.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.: 100-000-138-942 k č.sp.: NBS1-000-029-069 27.11.2018
04.12.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.100-000-140-808 k č.sp.: NBS1-000-030-127 06.12.2018
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>