Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.04.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-164-819 k č.sp.: NBS1-000-036-438 29.04.2019
15.04.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-164-821 k č.sp.: NBS1-000-036-438 29.04.2019
13.05.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-169-594 k č.sp.: NBS1-000-036-438 15.05.2019
13.05.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-169-597 k č.sp.: NBS1-000-036-438 15.05.2019
18.04.2016 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ODB–4176/2016-2 06.05.2016
18.04.2016 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ODB–4177/2016-2 06.05.2016
27.04.2016 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ODB-4392/2016-2 11.05.2016
27.04.2016 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ODB-4393/2016-2 11.05.2016
27.04.2016 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ODB-4387/2016-2 11.05.2016
03.05.2016 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ODB-4843/2016-2 11.05.2016
24.02.2017 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-025-485 k č.sp.: NBS1-000-007-852 06.03.2017
05.01.2017 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-016-116 k č.sp.: NBS1-000-005-423 26.01.2017
13.12.2019 Union poisťovňa, a. s. NBS1-000-040-620 19.12.2019
10.06.2020 Union poisťovňa, a. s. 100-000-234-990 15.06.2020
16.05.2014 UNION poisťovňa, a.s. ODT-5161/2014-1 23.05.2014
19.02.2014 Union poisťovňa, a.s. ODT-1583/2014-1 21.02.2014
18.11.2014 UNIPARTNER, s. r. o. ODT–10795/2014-1 25.11.2014
03.04.2014 UNIQA poisťovňa, a. s. ODT-12029/2013-4 04.04.2014
08.01.2014 UNIQA poisťovňa, a. s. ODT-13556/2013 14.01.2014
20.11.2013 UNIQA poisťovňa, a. s. ODT-12806/2013 22.11.2013
Zobraziť stránku: << < 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 > >>